Segelladores amb Buit

Segelladores amb Buit

Soldadores amb buit/gas concebudes per a aquelles aplicacions en sacs difícilment manipulables en campana de buit