Túnels de retractilat

Túnels de retractilat

Es pot utilitzar en combinació amb envasadores en L semiautomàtiques i amb ET-MATIC