Equip retractil

Equip retractil

Equip per a retractilat manual. Adequat per a petites quantitats (10/min)